Domů

Změny verzí

 • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT into home_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'nq4uvjcp21hbhb6jt2ib56prh5', '54.82.99.169', 1553061080, 'search_block_form', '882710d0c2860c413fbed7f441ae5086', 0, 0) in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 127.
 • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT token FROM home_captcha_sessions WHERE csid = 497784 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.module on line 214.
 • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE home_captcha_sessions SET timestamp=1553061080, solution='' WHERE csid=497784 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 139.
HomeEKO 2SR1 04.07.2008
 • nová verze pro Win98/XP/Vista.
 • nový vzhled programu
 • doplněna kalkulačka pro výpočet ceny za kWh elektřiny.
 • změna zadávání trvalých příkazů.
HomeEKO 1SR7 02.04.2003
 • změna databáze z verze 4 na verzi 5.
 • doplněna možnost zadání samostatného hesla pro každou domácnost.
 • v evidenci spotřeb elektřiny doplněn přehled za obě sazby (denní + noční) pro možnost sledovat v jedné evidenci, jak se vyvíjí poměr mezi zaplacenými zálohami a spotřebovanou energií.
 • podobně v evidenci vody doplněn přehled za teplou a studenou vodu.
 • do evidence spotřeby plynu doplněna kalkulačka pro přepočet z ceny za kWh na cenu za metr krychlový podle konkrétních koeficientů, daných zeměpisnou polohou.
 • doplněna funkce 'Nezahrnovat pohyby na účtu do celkového zůstatku', umožňující například evidenci plánovaných příjmů a výdajů, evidenci vlastní cizí měny apod.
 • doplněna možnost dávkové opravy zápisů v účetnictví, kdy je možné označeným položkám přidělit stejné datum, kód i text.
 • do účetnictví byl pro přehlednost doplněn sloupec, ve kterém se vypisuje protiúčet při převodu z účtu na účet.
 • do evidence automobilu doplněna do celkové sumy položka 'Průměrná spotřeba v l/100km'
 • okno účetnictví se při otevření vždy postaví na poslední záznam.
 • při zadávání příjmů a výdajů v účetnictví a také v evidencích spotřeb se nabízí vždy datum, které zde bylo zadáno naposled.
 • upraveno zálohování dat pro WINDOWS XP.
HomeEKO 1SR6.1 02.01.2002
 • oprava volání přepočtu sumy v účetnictví po opravě záznamu.
 • nová funkce v evidencích spotřeb pro změnu počátečních stavů.
HomeEKO 1SR6 02.09.2001
 • změna databáze z verze 3 na verzi 4.
 • doplněna funkce údržba číselníků s možností přenosu položek do jiné domácnosti.
 • tisk do souboru dbf (lze otevřít v Excelu).
 • možnost změnit barvu pozadí okna ( listu ).
 • nová funkce v účetnictví - přesun na jiný účet.
 • nové sumy v účetnictví + jejich optimalizce.
 • optimalizace sum v evidencích spotřeb.
HomeEKO 1SR5 02.11.2000
 • změna databáze z verze 2 na verzi 3.
 • doplněna funkce výměna měřidla do evidencí spotřeb.
 • doplněna možnost přenosu částky za tankování paliva z evidence spotřeby paliva automobilu do účetnictví.
 • uložení pozic otevřených oken.
   
HomeEKO 1SR4 11.02.1999
 • doplněna funkce vložit záznam do evidencí spotřeb.
 • tisk objednávky programu pro zprostředkování prodeje
HomeEKO 1SR3 11.05.1998
 • změna databáze z verze 1 na verzi 2.
 • rozšíření evidence spotřeby vody (teplá voda).
 • doplnění funkce uzavření/otevření období do evidencí spotřeb
HomeEKO 1SR2 11.03.1998
 • zálohování dat a jejich obnova.
 • regenerace databáze.
 • porovnání účtů, kódů a skupin.
HomeEKO 1SR1 11.02.1998
 • základní funkce: účetnictví a evidence spotřeb.
 • trvalé příkazy.
 • vyhodnocení.